Toms Sko
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
   
Untitled Document
  DeBUG Computer & Service
 
 
ThaiLand Time (GMT +07.00)

 


www.Stats.in.th
 
  Alert
20 สิงหาคม 2557   
สท. จัดการอบรมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Work and Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2557

   
สท.พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หอพักในส่วนภูมิภาคเน้นจัดระเบียบหอพักทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน

   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ SALT กระบวนการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับเยาวชน

    
 
      
 
         องค์ความรู้เรื่อง “เพศศึกษา” 17/08/2557  
         Terms & Conditions Jenesys 2.0 สาขาพัฒนาชุมชน 04/08/2557  
         รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญีปุ่น ประจำปี 2557 สาขาการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม และสาขาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 09/07/2557  
         แบบฟอร์ม Application form for the JICA Training Programme for Young Leaders 09/07/2557  
         (ส่วนที่ 2) Entry Form JENESYS 2.0 Social Community สาขาการเสริมสร้างและพัฒนาชุมชน (Community Vitalization and Development) 08/07/2557  
 
ดูทั้งหมด >>>   
 
 
รูปภาพกิจกรรม
 
คลังเอกสาร
       
               
 


                         
                         
   

 

  DeBUG Computer & Service
 
แผนที่คนดี เรื่องดี
 
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
  © สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน (สทย.) Bureau of Youth Promotion and Protection 618/1 Nikommakkasan Road, Rajthevee, Bangkok, Thailand 10400  
Toms Sko