เพลงลมหายใจไร้มลทิน

หนึ่งลมหายใจ ของเราคือพลัง
เป็นแรงผลักดัน เมืองไทยให้พัฒนา
เอื้อสังคมไทย ก้าวสู่จุดหมายข้างหน้า
พลังเจิดจ้า คือลมหายใจหลายล้านรวมกัน
ลมหายใจเรา แสนบริสุทธิ์สดใส
เราไม่ยอมให้ ลมหายใจมีมลทิน
ไม่ทุจริต ไม่คิดคดโกงแผ่นดิน
หลีกคิดหลีกทำให้สิ้น หลีกสร้างมลทินให้ลมหายใจ
ซื่อสัตย์สุจริต เราอุทิศเป็นชาติพลี
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลมหายใจไร้มลทิน